Scroll Top
Digitalisering af fortroligt materiale

Fortroligt materiale

Alle ordre hos BilligScan behandles fortroligt og under tavhedspligt. Vi tilbyder en særlig service, BilligScan Secure, til dig som ønsker absolut sikkerhed, anonymitet og fortrolighed ved særlige sensitive opgaver.  Af sikkerhedsmæssige hensyn er nedenstående liste ikke udtømmende, men giver et indblik i nogle af de yderligere tiltag vi gør brug af:

  • Krypteret e-mail korrespondence og VPN-sikring
  • Særlig sikring af materiale under behandling og opbevaring
  • Håndtering af sikkerhedsgodkendt personale
  • Mulighed for indlevering/afhentning for normal åbningstid
    • Herunder mulighed for sikker afhentning hos kunden
  • Levering på krypteret offline medie
  • Fuld anonymitet
  • Mulighed for behandling af materiale direkte ved kunden

Kontakt BilligScan Securesecure@billigscan.dk (krypteret) og hør nærmere om mulighederne.

Der gives individuelle tilbud på opgaver igennem BilligScan Secure og behandlingstiden fastsættes efter nærmere aftale. Vi forbeholder os retten til at afvise opgaver og gør opmærksom på at alle opgaver skal overholde gældende dansk lovgivning.